Disaster

Rescue Shelters आपतमा राहत

तराईमा आउने बाढीले हरेक बर्ष सरदर तीन दर्जनको ज्यान लिने गरेको छ । तिनमा पनि अधिकांश बालबालिका र महिलाको...

Relief in Dhading

Date: May 16, 2015 Distributed corrugated sheets (72 Running ft) to Tasarpu, VDC, Dhading covering Ward No. 3, 4, 5, 6...